Thiên đường Bảo Sơn - Web flash

 Hình ảnh website Thiên đường Bảo Sơn

 Vinalink design thực hiện việc thiết kế website cho Công ty cũng là khu giải trí nổi tiếng Thiên Đường Bảo Sơn với trang chủ Flash cao cấp và các trang trong là các hoạt cảnh Flash + Code tích hợp và đặc biệt có cả 4 phân khu 3D web Panorama xoay vòng 360 độ rất phức tạp. Đây là công trình lớn và đã đóng góp vào việc gia tăng thương hiệu cũng như khách tăm cho khu du lịch nổi tiếng Nhất Hà Nội nàyHình ảnh trang chủ Flash con Rồng bay vào và đậu lên quả núi cao nhất Thiên Đường Bảo Sơn

Hình ảnh website Thiên Đường Bảo Sơn

Hình ảnh wwebsite sau khi xuất hiện đầy đủ  - XEM LIVE DEMO