Vecom phối hợp với vinalink làm diễn giả Series Hội thảo TMĐT Việt nam 2013

Vecom phối hợp với vinalink làm diễn giả Series Hội thảo TMĐT Việt nam 2013

 Trong chương trình 2013 của Hiệp hội TMĐT Việt nam (VECOM) với Google tới 7 tỉnh thành trên cả nước , Vinalink được chỉ định tham gia là diễn giả tại tất cả các Seminar này trong tháng 4/2013

Vinalink Media thành lập 4 công ty trực thuộc

Vinalink Media thành lập 4 công ty trực thuộc

 Năm 2013 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về chất lượng cũng như dịch vụ của Vinalink media với việc đón nhận chứng chỉ ISO 9001 và chia tách các bộ phận chuyên môn thành các công ty Vinalink design, Vinalink digital, Vinalink Seo và Vinalink survey